ξεκινά
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ

Προκειμένου να διευκολύνουμε τους πελάτες μας όσο το δυνατόν περισσότερο και να βρούμε μια λύση στις διάφορες δραστηριότητες εφοδιαστικής τους, είμαστε διαθέσιμοι παρέχοντας μια αποθήκη logistics στη Βουλγαρία, τη Γαλλία και την Ισπανία, η οποία παρέχει ευελιξία εφοδιασμού, ασφάλεια στην αποθήκευση όλων των αποστολών.